Acta assemblea 6 de juny

Marta, enllaç amb Plaça Catalunya, ens fà cinc cèntims del que es va comentar a l’assemblea de Pl. Cat en la trobada amb les diverses assemblees de tota Catalunya:

Ella, com a membre de l’Assemblea de Muntanya, va anar al grup de Barcelonés. Es va acordar fer un calendari en comú, i cada assemblea va explicar el seu funcionament i accions. Algunes de les propostes aprovades van ser:

11 de juny una cassolada davant de cada seu de districte, ja que coincideix amb la presa de possessio dels nous consistoris.

El 14, cassolada a les 21 h. a tota Barcelona per a protestar contra les retallades del 15. Els que vulguin, que vagin a acampar a davant el parlament, ja que a les 7 del matí voten les retallades. Que qui vulgui vagi a intentar bloquejar l’accés al Parlament.

Divendres 17 i dissabte 18, accions de movilització als diversos barris, rues cassolades, per a promoure la movilització a les concentracions estatals. Que el 19 es sortís dels barris cap cap a Plaça Catalunya,. A les 16 h. sortida des dels barris per a ser a les 17 h. a la manifestació a Plaça Catalunya.

Que un dia de cada setmana es visitin els CAPS per a donar suport al personal en les protestes i talls de carrers i carreteres.

Fer plataforma unitaria de actes i demés documents virtuals sobre les assemblees de tota Barcelona. No es tracta de convertir-se en una assemblea virtual, sino de que tothom tingui accès als documents.

Día 11 de juny, acte contra el Santander en suport a José Luís Burgos, en la seva lluita contra el banc ja que, encara que pateéis una greu discapacitat, serà desnonat.

S’acaba el torn de la Marta a les 20:24.

El moderador, Adan, agraeix la seva participació i ens recorda l’importància de la comunicació entre les diverses assemblees, fent un repàs a les més properes: les de Muntanya, del Nen i la rutlla, etc. I introdueix la proposta de fusionar-nos les assemblees o seguir independents. S’obra torn de debat i es procedirà a votar en assemblea.

Pren el torn la Sandra:

Es va fer recompte, i les assemblees del districte erem tres, dues del Carmel, una d’Horta i, després, la de districte (Nen de la rutlla), totes en contacte amb Pl. Catalunya

Un altra compaña:

Recorda que a l’anterior assemblea es va decidir que l’assemblea de districte fos rotatoria en la seva ubicació.

Adan recorda que, un cop posats en antecedents, es vota si s’unifica o no.

Dues senyores comenten que estem bastant dispersos, que ahir van anar a Plaça del Nen de la rutlla i no hi havia ningu (a les 10 del mati).

Una noia demana repartir un document entre tots, previa lectura, que pretén informar sobre cóm està la situació de la sanitat. Se li demana si el pot llegir un cop es tanqui el tema de les unificacions d’assemblees.

Pren el torn un altra noia. Reprén el tema d’unificació de les assemblees. Recorda que a l’anterior assemblea es va acordar que una persona anés a explicar les nostres intencions i situació als de l’assemblea de districte, i de reunir-nos amb ells cada 15 dies. Ella era l’encarregada però, per problemes, va delegar-ho en una amiga, que els hi va comunicar tot l’anterior. Pel que ens diu, des de l’assemblea de districte, proposen unificarnos en una assemblea de districte i anar rotant pels barris.

Proposa votar-ho i tancar-ho avui.

Intervé un noi:

En referencia a l’assemblea del Nen de la rutlla, diu que no son es l’assemblea del districte, que eren d’uns barris però que es va deixar que cada barri fes el que volgues. Propasa quedar-se tal i com estem, seguint en contacte amb les altres assemblees. Més tenint en compte que som mes gent. Que a l’assemblea del Nen de la rutlla també valoren dividir-se en barris.

Proposa un altre senyor:

Després d’estar a Plaça Cataluña, que creu que ens tenim que coordinar i consolidar-nos per barris, però, sobretot, estar en contacte per no anar a diverses velocitats. Que hem de posar-nos d’acord en les accions concretes.  Que un cop consolidats els barris en assemblees, consolidar-nos en assemblees de districtes si les anteriors han madurat prou.

Donat el suport dels assistents a ambdues intervencions, es dona per acceptat el que es quedi l’assemblea al carmel.

Intervé un altre noi:

Diu que està d’acord amb el que s’ha dit, però que aixó no exclou el que hi hagi una assemblea de districte, que creu que han d’estar ambdos organs, ja que s’hi pot participar simultàniament. Que es pot treballar a nivell de barri i a nivell de districte d’una manera compatible, pel que no s’ha de perdre l’organ de districte.

Intervé una altra noia:

Creu que està be que ens establim com a assemblea de barri per questions pràctiques, però que si ens posem d’acord i en contacte amb altres assemblees cal crear un calendari d’accions i participar-hi.

Adan aclara que no es proposa aquesta votació per motius divisoris, sino per a disipar qualsevol dubte en aquest aspecto, ja que estem començant.

Aprofita per a comentar el seu parer, de que hi han problemas de barri que s’haurien de resoldre des del barri, però que tant de bo hi hagi una assemblea de districte.

Es fan les votacións:

CAP VOT EN CONTRA. S’aprova que es mantingui l’assemblea del Carmel a Plaça Pastrana.

Es passa al següent punt, sobre accions concretes i l’aspecte técnic de l’acampada. Es decideix començar per la intervencio d’un company que va venir de Plaça Catalunya i proposa debat sobre funcionament i estructura:

Duu un document obtingut a plaça Catalunya que defineix, a través d’un esquema, quin model d’estat volem com a objectiu del moviment. Procedeix a explicar-ho:

Fa un repàs a l’expansió internacional del moviment, i creu que s’ha de llegir el document per a veure si estem d’acord en el model que s’hi proposa. Es demana un voluntari per a llegir-lo.

Dues dones intervenen i demanen que es facin accions directes enlloc de tant discutir i teoritzar. Hi ha una petita crisi, on s’entra al debat sobre la prioritat de temes a tractar.

Es recorda (per part d’una noia) que hi ha gent que no ha assistit a plaça Catalunya, que s’ha d’informar primer, però que es clar que després hi hauran accions concretes. Es proposa votar l’ordre de temes a tractar, però com no hi ha ordre del dia, no es pot fer. Es sotmet a votació crear comissions per a que aixó no es repeteixi i poder fer feines.

Intervé un home:

Diu que a l’assemblea s’hi ve a sumar i a informar, a fer propostes. Que s’ha de fer treball de boca a boca, comenta que li interessa el tema de la sanitat publica. Fa un repàs a la situacio sanitaria de Catalunya.  Proposa unir-nos per a abordar aquests problemes.

Intervé Adan, i recorda que s’havia plantejat el debat sobre les comissions.

Intervé la Marta (enllaç amb l’assemblea de Muntanya (Pl. Salvador Allende)):

Demana que algú de l’assemblea faci d’enllaç amb l’assemblea de Salvador Allende. Es sol·liciten voluntaris, fixes o rotatius.

Comenta que l’assemblea de dalt es va dividir en quatre comissions: de Difusió (preparar cartells, bloc, facebook, etc.), de Comunicació amb el barri (contacte amb entitats i moviments del barri, recollir propostes de la gent, inclús crear una bústia al centre cívic per als que no puguin anar a l’assemblea), d’Agitació i activitats (idear i dur a terme accions i activitats, com els tallers d’elaboració de pancartes, organitzar rues i cassolades, etc.) i (falta una). Les comissions son obertes i horitzontals, així com rotatives. Comenta que la comissio de continguts està a l’aire, ja que no saben si fer-ho al barri o deixar-ho a Plaça Catalunya, però que hi ha assemblees que ho han fet i tracten temes de barri.

Intervé la noia de sanitat:

Fa un recordatori de la situació política. S’alcen braços recordant que es repeteix el tema. Comenta que ens cal lluitar i fer defensa a través dels moviments com aquests, que no s’ha de burocratitzar el moviment i fer tanta comissió. Més actuar. Recorda de nou la situació social i dona ànims.

Un noi recorda el tema del debat, que ens centrem, i proposa el tema del moderador, rotatiu per a que aquest vigili que la gent es cinyeixi a l’ordre de temes a tractar.

Intervé una noia:

Proposa comissió d’organització, amb moderador, el que pren torns, etc. per tal de dinamitzar l’assemblea. I afegeix que la comissio de comunicació i enllaç haurien de ser la mateixa. Crear comissió de continguts, que així s’aglutina tots els temes que es volen tractar a l’assemblea. També comissió d’acció, que es essencial per a arribar a algun lloc.

Un altre noi:

Proposa comissió de gent que vagi als centres medics i diversos focus de protesta, i recollir les seves problemàtiques concretes per a apoyar-los des-de l’assemblea.

Intervé el noi que proposa el tema del moderador: detalla la proposta anterior, que es la d’una comissió de relació o comunicació amb el barri amb els altres moviments i entitats en lluita. Que es una eina que ha començat a implantar-se als barris.

Intervé l’Alexis:

Veu tres coses clares, en forma de tres comissions: difusió i infrastructura, xarxa i acció, i que aquestes s’organitzin en representants que parlin en nom de la comissió. Proposa que la d’organització sigui la propia assemblea.

Parla l’Adan:

Es mostra a favor de tres comissions, però la part organitzativa la repartiria entre totes les persones que formen l’assemblea, es a dir, voluntaris que prenguin nota dels torns de paraula, de moderadors, etc. Fusionaria la de extensió difusió, i crearia la de agitació i movilització.

Parla una noia, recorda els inicis del 15M, que hi ha molts aspectes que han sorgit arràn d’aquest però que potser no son tan essencials com prendre l’acció.

Intervé un home que està a favor de crear comissions, i es postula com a membre desde ja de la d’organització.

S’apela ja a la votació de comissions.

Es fan votacións de les comissions:

Comissió d’Organització i continguts: 0 vots en contra.

Comissió de difusió-comunicació: 0 vots en contra.

Comissió d’acció; 0 en contra.

S’acorda que els diversos voluntaris de les comissions, es reuneixin al acabar l’assemblea per a organitzarse.

Es recorda lo de les adreces de correus i el grup de difusió, i que aquest s’obri.

S’insta a que la Marta llegeixi la bateria de propostes d’accions que s’han comentat al principi per a ser votades, i recorda que cada barri hauria de tenir les seves propies accions i propostes, amb la llibertat de sumar-se a les proposades per d’altres assemblees.

  1. Proposta del dia 11 fer cassolades devant els consells de districte com a senyal de protesta. Averiguar l’hora per a que la comissio de difusio ho propagui i el barri hi vagi.

0 vots en contra. APROVADA.

  1. Dia 15 de juny, el Parlament proba les retallades (llei Òmnibus). Des de plaça Catalunya es proposa fer un cordill humà. Es proposa acampada previa el 14, ja que es vota a les 7 del mati. Que a les 21 hores es faci cassolada unitaria a cada barri. Es proposa traslladar l’assemblea el14 ales 20 h. per a decidir actuació al respecte.

0 vots en contra. APROVADA.

Es proposa canviar-ho, passar-ho de nou al dilluns, per a tal de poguer-ho coordinar millor. Es proposa avançar l’assemblea a les 19h. de la tarda. Al final no s’arriva a acord. Es deixa a les 20 h.

Es vota fer acció al barri el 14. Fer rua i cassolada.

 

0 vots en contra. S’APROVA FER CASSOLADA I RUA.

 

VOTACIÓ PER FER ASSEMBLEA DILLUNS O DIMARTS

 

VOTS PEL DILLUNS: MINORIA

 

VOTS PEL DIMARTS: MAJORIA

 

S’APROVA FER DIMARTS 14 ASSEMBLEA A LES 19 I FER CASSEROLADA I RUA PEL BARRI.

  1. Fer accions de motivació a les assemblees el día 18 per a motivar a la ciutadania de la concentracio del 19. Es fan tres propostes al respecte:

a)      Rua i pancartes

b)      Fer difusió als actes del día 14.

0 VOTS en contra de fer actes el 18.

  1. Baixar des del barri en columna cap a la manifestació de plaça Catalunya el 19 de juny a les 17 h.

0 VOTS EN CONTRA, APROVAT. Es tindra en compte el que es triga a arribar al centre des del carmel el dia 14 per a fixar l’hora de sortida.

L’ordre del dia per a la próxima assemblea queda a càrrec de la comissió d’organització, que procedeix a reunir-se.

Torn de paraula obert.

Un noi comenta que li sembla que es una mica de poti poti tota la proposta d’accions, que potser s’haurien d’encaminar cap a una cosa més gran que faci auténtica pressió. De crear un objectiu culminant a cada barri per a fer més pressió.

Un senyor recorda la proposta que va fer de que el dia 15 de cada mes es juntessin tots els barris de Barcelona, per anar en manifestació cap a punts estratégics de Barcelona per a tallarlos de 9:30 a 21:30.

Una companya comenta al respecte a aquestes accions que potser estem putejant als que no tenen culpa. Que hem d’intentar ser més certers en les accions i que ataquin a la classe que ens oprimeix.

Intervé Arnau, que està d’acord amb tot el que es fà, però opina que s’hauria de generar tot un contingut en el moviment que incideixi en els nostres hàbits i comportaments, fent-ho paralelament a tota movilització.

Una noia comenta que potser amb les comissions perdi força el debat i la part de diàleg de l’assemblea, que la feina d’aquestes ha de ser de dur a terme les accions que s’han acordat a les assemblees.

En David recorda que les comissions poden generar continguts, però que l’assemblea te la ultima paraula a l’hora d’aprovar o no les accions. Recorda també la querella criminal contra el Felip Puig que s’ha efectuat aquest matí, i a la que tothom s’hi pot afegir mes endavant.

L’Adan sintetiza el que s’ha dit de ser estrategics i actius i que aixó incideixi en els actes i comportaments, però que seria important fer-ho, ja que aquest assemblearisme no s’apren així, que es va construint.

Sandra comenta la possibilitat de que un dels manifestants de Plaça Catalunya hagues mort. La majoria de la gent de l’acampada comenta que es una noticia falsa. Es recorda que s’ha de ser cuidadós amb les informacions que circulen ultimament.

Com a ultim apunt, es recorda que hi ha la convocatoria per a retirar 155 euros dels comptes bancaris el próxim dia 11 de juny.

 

FI DE L’ASSEMBLEA. PROCEDEIXEN A REUNIR-SE LES RESPECTIVES COMISSIONS.

Anuncis
Aquesta entrada ha esta publicada en actes. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s